VUT VB EC (DO 700 M³/H) – Vents

Zastosowanie

Centrale wentylacyjne to kompletne urządzenia wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, a także usuwanie powietrza zanieczyszczonego. Równocześnie powietrze wywiewane ogrzewa świeże powietrze nawiewane na drodze wymiany ciepła w wymienniku płytowym przeciwprądowym, o wysokiej efektywności odzysku ciepła. To energooszczędne rozwiązanie dla domów prywatnych i mieszkań. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi.

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest z wysokiej jakości stali z powłoką polimerową z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm.

Filtr

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry płytowe o klasie filtracji F7 (nawiew) oraz G4 (wywiew).

Wentylatory

Zastosowane zostały silniki elektronicznie komutowane prą-du stałego (EC) o wysokiej sprawności, wyposażone w zewnętrzny wirnik i wygięte do tyłu łopatki. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC zapewniają wysoką wydajność i regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki współczynnik KPD (do 90%).

Wymiennik ciepła

W centralach wentylacyjnych zastosowano polistyrenowy wymiennik przeciwprądowy o wysokiej efektywności wymiany ciepła. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Czujnik temperatury może spowodować zatrzymanie wentylatora nawiewnego. Wymiennik można łatwo wyjąć w celu jego oczyszczenia.

Bypass

Wszystkie centrale wyposażone są w by-pass, zapewniający w razie potrzeby możliwość schłodzenia pomieszczenia dzięki bezpośredniemu dopływowi chłodnego powietrza do pomieszczeń z zewnątrz.

Sterowanie i automatyka

Centrale posiadają wbudowany system automatyki. System ochrony przed zamarzaniem pracuje wg następują-cego schematu: w przypadku wykrycia zagrożenia zamarznięcia, czujnik temperatury doprowadza do zatrzymania wentylatora nawiewnego, gdy ciepłe, wywiewane powietrze nieprzerwanie ogrzewa wymiennik. Po ustąpieniu zagrożenia następuje ponowne uruchomienie wentylatora nawiewnego, zaś centrala kontynuuje pracę w dotychczasowym trybie. W zestawie znajduje się wielofunkcyjny panel sterujący i kabel komunikacyjny o długości 10 m.

Dotykowy panel sterujący (A14)

Centrale VUT 160 VB EC A14, VUT 350 VB EC A14 i VUT 550 VB EC A14 wyposażone są w panel sterujący A14 z ekranem dotykowym LED.

Funkcje panelu sterowania:

– Sterowanie wydajnością wentylatorów w trybach: wył., minimalna, średnia i maksymalna;
– Ręczne otwieranie i zamykanie by-passu;
– Powiadomienie o konieczności obsługi serwisowej filtrów;
– Sygnalizacja błędów.

Centrale VUT 160 VB EC A14, VUT 350 VB A14 i VUT 550 VB EC A14 można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po zainstalowaniu specjalnego oprogramowania dostępne są następujące funkcje:

– Aktualizacja programu centrali;
– Indywidualna regulacja obrotów dla trybów wył., minimalna, średnia i maksymalna w przedziale od 1 do 100% dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego;
– Odczyt poziomu wilgotności w przypadku montażu opcjonalnego czujnika wilgotności HV2;
– Regulacja obrotów, osiąganych w przypadku zadziałania opcjonalnego przekaźnika zewnętrznego (np. czujnika HV2, CO2, NO, C);
– Ustawienie temperatury uruchomienia systemu zabezpieczającego urządzenie przed zamarznięciem;
– Ustawienie timera powiadomienia o konieczności obsługi serwisowej filtrów;
– Kontrola pracy timera powiadomienia obsługi serwisowej, poziomu wilgotności, przekaźnika zewnętrznego i by-passu;
– Wyświetlenie kodów błędów

Panel dotykowy (A11)

Centrale VUT 160 VB EC A11, VUT 350 VB EC A11 i VUT 550 VB EC A11wyposażone są w dotykowy panel sterowania z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem – PU SENS 01.

Funkcje panelu sterowania:

– Włączenie i wyłączenie centrali;
– Wybór wydajności (minimalna – średnia – maksymalna) oraz odrębna regulacja obrotów wentylatora nawiewnego i wywiewnego w zakresie od 0 do 100%;
– Ręczne i automatyczne sterowanie pracą by-passu;
– Praca według timera i jego regulacja;
– Ustawienie programu tygodniowego;
– Kontrola działania zaworów zewnętrznych;
– Wyświetlanie parametrów, regulacja i podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub temperatury nawiewanego powietrza;
– Kontrola pracy zgodnie ze wskazaniami opcjonalnego czujnika wilgotności HV1 lub czujnika wilgotności wbudowanego w panel sterowania;
– Kontrola poziomu zanieczyszczenia filtrów wg.licznika motogodzin;
– Wyłączenie systemu wentylacyjnego na impuls systemu sygnalizacji pożarowej;
– Możliwość współpracy z agregatem chłodniczym;
– Możliwośc podłączenia nagrzewnicy wstępnej NKP;
– Możliwość podłączenia modułu Wi-Fi, umożliwiającego sterowanie pracą centrali za pomocą aplikacji SmartVent

Montaż

Centrale wentylacyjne można zamontować na ścianie lub podłodze. Dostęp dla obsługi serwisowej i wymiany filtrów znajduje się od strony przedniego panelu. W czasie montażu panel serwisowy można wstawić zarówno z lewej jak i z prawej strony centrali w kierunku nawiewanego strumienia powietrza.

 

 

Dane techniczne

  VUT 160 VB EC VUT 350 VB EC VUT 550 VB EC
Napięcie (V) 1~220-240/50-60
Max. moc centrali (W) 51 166 333
Max. pobór prądu centrali (A) 0,4 1,3 2,3
Wydajność (m3/h) 180 415 700
Obroty (min-1) 3770 3200 3230
Poziom hałasu (db(A)/3 m 24 28 26
Max. temp. pracy (°C) od -25 do +60
Materiał obudowy stal malowana
Izolacja 20mm, wełna mineralna 40mm, wełna mineralna 40mm, wełna mineralna
Filtr: nawiew F7
Filtr: wyciąg G4
Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Ø125 Ø160 Ø200
Waga 44 66 83
Sprawność rekuperacji od 88 do 98 od 80 do 89 od 85 do 88
Typ rekuperatora przeciwprądowy
Materiał rekuperatora polistyren
Klasa energetyczna A+

Wymiary urządzenia:

Typ Wymiary (mm)
ØD B1 H H1 L L1 L2
VUT 160 VB EC 124 329 629 580 600 388 143
VUT 350 VB EC 159 591 722 674 730 426 230
VUT 550 VB EC 199 721 722 674 823 493 284

Wykresy: