Strona Główna

                        WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA – REKUPERACJA

rekuperacja

 

WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA                                 WENTYLACJA DOMOWA

 

 

 

ZASADA DZIAŁANIE REKUPERATORA

 

 

 

Systemy wentylacji mechanicznej pozwalają na regulowanie intensywności wentylacji w zależności od potrzeb. Warto z tego skorzystać. Istotne jest także odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku. Tak zwane rekuperatory, które do tego służą, dają możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania.

Nie mniej istotne dla kosztów eksploatacji budynku jest także jego chłodzenie latem. Niejednokrotnie koszty klimatyzowania budynku latem są wyższe niż jego ogrzewania zimą. Nieświadomi tego użytkownicy często są zaskoczeni pierwszymi rachunkami za energię po upalnych miesiącach.
Energochłonność systemu klimatyzacji w budynku zależy od kilku czynników. Oczywiste jest, że budynki o dużej kubaturze, w których wymienia się znaczne ilości powietrza wymagają dostarczenia dużej ilości energii do jego uzdatnienia. Dla każdego jest także zrozumiałe, że urządzenia stosowane w systemie klimatyzacji mogą się różnić sprawnością. Jedne zużywają więcej prądu do osiągnięcia wymaganego efektu, inne mniej. Warto jednak wiedzieć, że na zużycie energii potrzebnej do schładzania powietrza w budynku w znaczny sposób wpływa także jednoczesna zmiana wilgotności powietrza. Jeżeli na przykład latem chcemy schłodzić powietrze do określonej temperatury, a jednocześnie w jednym pomieszczeniu utrzymywać wilgotność na poziomie niższym o 10% niż w innym, to różnica w zużytej energii może wynieść nawet kilkadziesiąt procent na niekorzyść pomieszczenia, w którym poza schładzaniem zmniejszano wilgotność. Ta z pozoru niewielka różnica parametrów powietrza powoduje w dużych budynkach ogromne, często niepotrzebne koszty eksploatacyjne.

Na koszty klimatyzowania mają wpływ także takie elementy jak przeszklenie elewacji i rodzaj szkła użytego w oknach, kształt budynku, jego wyeksponowanie na światło słoneczne. Można ograniczać przegrzewanie budynku, stosując na przykład specjalne szkło odbijające lub pochłaniające energię słoneczną. Prostym rozwiązaniem jest także stosowanie osłon przeciwsłonecznych lub takie kształtowanie bryły budynku które w naturalny sposób zacienia okna.
Nie bez znaczenia są także nawyki użytkowników. Włączanie zbędnego oświetlenia w ciągu dnia powoduje dodatkowe nagrzewanie pomieszczeń. Często w dużych budynkach system wentylacji wymienia tylko część powietrza, niezbędną dla zapewnienia komfortu higienicznego. Otwieranie okien w takich pomieszczeniach i niekontrolowana wymiana powietrza powoduje dodatkową potrzebę jego schładzania.